Վերադիր ծավալներ

Կառույցների կոմպոզիցիա, որի դեպքում շենքը իրենից ներկայացնում է իրար վրա դրված երկու ծավալ, որոնցից մեկը որպես կանոն ապակեպատ է, իսկ մյուսը հակադրվում է իր խուլ քարե պատերով:Encyclopedia