'Ցիտադել' բիզնես կենտրոն, Երևան

Ճարտարապետ

Արմեն Աղալյան


Կառուցման թվականը

1990-ականներ


Քաղաք

Երևան


Սկզբնական կիրառությունը

Գործարար-ադմինիստրատիվ


Ներկայիս կիրառությունը

Գործարար-ադմինիստրատիվ


Պատկանելիությունը

Մասնավոր


Կառուցվածքային իրավիճակը

Կայուն


Ներկա կացությունը

Գործող