Ռոմինա դեր-Բեդրոսսիան

Շենքի ընդհանուր տեսքը

Նիստավոր պատուհաններից մեկը

Ետին ճակատի լուսամուտները

Շրջանաձև բացվածքներով ծածկը

Շենքի ընդհանուր տեսքը

Շենքի ընդհանուր տեսքը