Ուրարտական ոճավորում

Պատմական արտեֆակտերի սակավության պատճառով ուրարտական ​​ճարտարապետության ընդհանուր պատկերը, որը 1960-ականներից սկսեց համարվել հայկական մշակույթի նախահայրը, կապված էր պարփակ, պարզ պարսպի կառուցվածքի հետ, որը հիշեցնում էր միջնաբերդ բերդը կամ միջագետքի պալատները: Ուրարտական ​​ոճավորմամբ առաջին շենքերից մեկը Էրեբունի թանգարանն էր, որի ճարտարապետությունը ուղիղ հղում է միջագետքյան միջնաբերդերին: Հետագա փուլերում պարզ պարսպապատ միջնաբերդի տեսք ունեցող ճարտարապետության գաղափարը կրկնվել է մի քանի այլ շենքերում, ի թիվս այլոց՝ Ստեփան Շահումյանի թանգարանում կամ Աշտարակի «ունիվերմագում»:
 
Այս ոճի շենքերը հաճախ կառուցված էին կարմիր տուֆ քարով, ունեին բավականին լակոնիկ ճարտարապետություն՝ հարթ, համր, քարե պատի էսթետիկայով, որը ինքնին դառնում էճարտարապետական ​​հիմնական թեմա։
Մյուս տարրերը, որոնք օգտագործվում էին պատերի մակերեսն ընդգծելու համար, նեղ կամ կլոր պատուհաններն էին, որոնք նույնպես միջնաբերդի և ընդհանրապես ամրոց-բերդերի կարևոր էեմենտներից էին: Զուսպ զարդանախշերը, որոնք օգտագործվում էին ծավալների ուրվագծերը շեշտելու համար, հավասարապես հիշեցնում էին ուրարտական ​​ճարտարապետության մեջ օգտագործվող երկրաչափական դեկորատիվ նախշերը:

Այս միտումի ջատագովներից մեկը, ով այն զարգացրեց գրեթե պոստմոդեռնիստական ​​մեկնաբանության մակարդակի, Արմեն Աղալյանն էր։ Մինչ նա պահպանում էր պարզ պատի թեման, զարդանախշերի հարստությունը, բառելիեֆները և այլ դեկորատիվ տարրեր, որոնք նա առատորեն օգտագործում էր իր շենքերում, զանցում էին այսպես կոչված ուրարտական ​​ոճի և նույնիսկ մոդեռնիզմի մինիմալիստական ​​գեղագիտությունը՝ դարձնելով այն ավելի մոտ պոստմոդեռնիզմին, քան բուն մոդեռնիզմին:
Նա նաև հաճախ օգտագործում էր արդյունաբերական արտադրության բարդ երկրաչափական ձևերի բետոնե մոդուլներ, որոնք ի վերջո նրա շենքերը վերածում էին ամբողջովին զարդարված, քանդակագործական քաղաքային օբյեկտների:Encyclopedia