'էրեբունի' թանգարան, Երևան

Կառույցի տիպը

Ցուցասրահ/թանգարան


Տասնամյակներ

1960-ականներ


Կառուցման թվականը

1968


Քաղաք

Երևան


Հատկանշական տարրերը

Վերադիր ծավալներ


Բարձրաքանդակ


Սկզբնական կիրառությունը

Ցուցասրահ/թանգարան


Ներկայիս կիրառությունը

Ցուցասրահ/թանգարան


Պատկանելիությունը

Պետական


Կառուցվածքային իրավիճակը

Կայուն


Ներկա կացությունը

Գործող