ԺՏՁՑ համալիր, հյուրերի տաղավար, Երևան

Շենքի ընդհանուր տեսքը

Կառույցի տիպը

Անորոշ կառույցի տիպ


Տասնամյակներ

1960-ականներ


Կառուցման թվականը

1961


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Անորոշ շինարարական տեխնիկա


Սկզբնական կիրառությունը

Անորշ սկզբնական կիրառություն


Ներկայիս կիրառությունը

Չի գործում


Պատկանելիությունը

Մասնավոր


Կառուցվածքային իրավիճակը

Անորոշ


Ներկա կացությունը

Չի գործում