Հանրախանութ, Դիլիջան

Շենքի ընդհանուր տեսքը

Կառույցի տիպը

Հանրախանութ


Կառուցման թվականը

1978


Տասնամյակներ

1970-ականներ


Մարզ

Տավուշ


Քաղաք

Դիլիջան


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Սյունահեծանային համակարգ


Ապակեպատում


Հատկանշական տարրերը

Վերադիր ծավալներ


Ներկայիս կիրառությունը

Խանութ


Պատկանելիությունը

Մասնավոր


Կայուն


Ներկա կացությունը

Կիրառվող