Տիպարային նախագծի տեղակապում

Այն կառույցները, որոնց ոճը բնորոշված է որպես տիպարային նախագծի տեղակապում, այն կրթական, ժամանցի, առողջապահական, առևտրի, արդյունաբերական և բնակելի կառույցներն են, որոնց ճարտարապետությունը ձևավորվել է որոշակի պատրաստի տիպարային օրինակի վրա, սակայն ենթարկվել են տեղանքի աշխարհագրական, բնակլիմայական, տնտեսական և այլ պայմաններից բխող ադապտացիաների: Որոշ տեղակապվաշ նախագծերում հեղինակ-ճարտարապետները հաճախ ավելացնում էին ճակատային դետալներ կամ դեկորներ՝ կառույցին որոշակի ինքնատիպություն տալու նպատակով:

 Encyclopedia