Բնակելի շենքերի համալիր Մաշտոցի 110 հասցեում

Շենքի ճակատը փողոցի կողմից

Այս նախագծում հեղինակը բնակելի տարածքի կազմակերպման նոր առաջարկ է արել, ըստ որի փոքր և իզոլացվածք միջանցքները վեր են ածվում լայն նախասրահների, իսկ խոհանոցն ու ընդհանուր սենյակը կապվում են իրար հետ՝ ազատելով ընդհանուր սենյակը ճաշասենյակի ֆունկցիայից՝ վերածելով այն առավելապես ժամանցի վայրի: Նախասրահն ու ընդհանուր սենյակ-խոհանոց տարածքները նույնպես իրար հետ կապվում են ապակե պատի միջոցով:

Շենքի յուրահատկություններից է նաև փայտե ձևավոր պատշգամբները և ճակատների ինկրուստացված երկրաչափական զարդամոտիվները, որոնք վերցված են ավանդական զարդամոտիվներից:  

Նախագիծն էքսպերիմենտալ էր, իսկ առաջրկը 1972 թ-ին ներկայացվել է համամիութենական մրցույթին:


Կառույցի տիպը

Բնակելի


Տասնամյակներ

1970-ականներ


Կառուցման թվականը

1972


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Քարե շարվածք


Փայտ


Սկզբնական կիրառությունը

Բնակելի


Ներկայիս կիրառությունը

Բնակելի


Պատկանելիությունը

Պետական


Կառուցվածքային իրավիճակը

Կայուն


Ներկա կացությունը

Կիրառվող