Բնակելի համալիր 'Կիրովի սպիտակ շենքեր'

Կառույցի տիպը

Բնակելի


Կառուցման թվականը

1980-ականներ


Սկզբնական կիրառությունը

Բնակելի


Ներկայիս կիրառությունը

Բնակելի


Պատկանելիությունը

Պետական


Կառուցվածքային իրավիճակը

Կայուն


Ներկա կացությունը

Կիրառվող