Ալավերդիի հանրախանութը

Շենքի ընդհանուր տեսքը

Կառույցի տիպը

Հանրախանութ


Կառուցման թվականը

1970-ականներ


Մարզ

Լոռի


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Սյունահեծանային համակարգ


Ապակեպատում


Հատկանշական տարրերը

Վերադիր ծավալներ


Ներկայիս կիրառությունը

Խանութ


Պատկանելիությունը

Մասնավոր


Կառուցվածքային իրավիճակը

Կայուն


Ներկա կացությունը

Գործող