Քաղաքապետարանի շենք, Վաղարշապատ

Շենքի հատակագիծը

Կառույցի տիպը

Ադմինիստրատիվ


Կառուցման թվականը

1975


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Քարե շարվածք


երկաթ-բետոն


Հատկանշական տարրերը

Պերգոլա


Կամար


Բարձր մոդեռնիզմ


Սկզբնական կիրառությունը

Ադմինիստրատիվ


Ներկայիս կիրառությունը

Ադմինիստրատիվ


Պատկանելիությունը

Պետական


Կառուցվածքային իրավիճակը

Կայուն


Ներկա կացությունը

Գործող