Կինոթատրոն ՛Գարուն՛, Վաղարշապատ

Կառույցի տիպը

Կինոթատրոն


Կառուցման թվականը

1978


Տասնամյակներ

1970-ականներ


Ներկայիս կիրառությունը

Չի գործում


Պատկանելիությունը

Մասնավոր


Կառուցվածքային իրավիճակը

Վնասված


Ներկա կացությունը

Լքված