Կինոթատրոն


Encyclopedia

Կինոթատրոն ՛Գարուն՛, Վաղարշապատ

Սարգիս Գուրզադյան, Միքայել Ալեքսանյան, 1978

'Դիլիջան' կինոթատրոն, Դիլիջան

Ռ. Ավետյան, Լ. Ինջիկյան