ԺՏՁՑ համալիր, արդյունաբերության տաղավար, Երևան

Շենքի ընդհանուր տեսքը

Կառույցի տիպը

Ցուցասրահ/թանգարան


Կառուցման թվականը

1961


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Ցանցաթաղանթ


Մետաղ


Հատկանշական տարրերը

Անորոշ


Սկզբնական կիրառությունը

Ցուցասրահ/թանգարան


Ներկայիս կիրառությունը

Չի գործում


Պատկանելիությունը

Մասնավոր


Կառուցվածքային իրավիճակը

Անորոշ


Ներկա կացությունը

Չի գործում


Տասնամյակներ

1960-ականներ