Ռուբեն Զուբիեթյան

Ռուբեն Զոըբիեթյան
Լուսանկարի աղբյուրը՝ անհայտ


Encyclopedia

Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոց, Երևան

Ռուբեն Զուբիեթյան և Վան Խաչատուր, 1971