Բնակելի համալիր Մովսես Խորենացի 2ա հասցեում

Կառույցի տիպը

Բնակելի


Կառուցման թվականը

1979


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Քարե շարվածք


Սյունահեծանային համակարգ


Ներկայիս կիրառությունը

Բնակելի


Սկզբնական կիրառությունը

Բնակելի


Պատկանելիությունը

Պետական


Կառուցվածքային իրավիճակը

Կայուն


Ներկա կացությունը

Կիրառվող