Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, Երևան

Համալսարանի ընդհանուր տեսքը
Լուսանկարի աղբյուրը՝ այստեղ