Հայաստանի կոմունիստական երիտասարդական միության գրասենյակի շենքի կցակառույց (նախկին Ամերիկայի դեսպանատան շենքը)