Անհայտ կառույց

Շինարարական տեխնիկա/նյութ

երկաթ-բետոն


Քարե շարվածք


Հատկանշական տարրերը

Շրջանակաձև կոնսոլ


Որմնանկար


Սկզբնական կիրառությունը

Անորշ սկզբնական կիրառություն


Ներկայիս կիրառությունը

Չի գործում


Պատկանելիությունը

Անորոշ պատկանելիություն


Կառուցվածքային իրավիճակը

Վնասված


Ներկա կացությունը

Լքված