ԺՏՁՑ համալիր, ՛Պրոգրես՛ տեխնիկայի տաղավար, Երևան

Շենքի ընդհանուր տեսքը

Գլանաձև ծավալը և երկու հարթությունների միջոցով ձևավորված բացվածքը

Կառույցի տիպը

Ցուցասրահ/թանգարան


Կառուցման թվականը

1961


Սկզբնական կիրառությունը

Ցուցասրահ/թանգարան


Ներկայիս կիրառությունը

Չի գործում


Պատկանելիությունը

Մասնավոր


Կառուցվածքային իրավիճակը

Անորոշ կառուցվածքային իրավիճակ


Ներկա կացությունը

Չի գործում


Տասնամյակներ

1960-ականներ