Գնացքի կայարան, Իջևան

Կառույցի տիպը

Կայարան


Կառուցման թվականը

Անորոշ կառուցման թվական


Մարզ

Տավուշ


Քաղաք

Իջևան


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Քարե երեսապատում


Ապակեպատում


Սկզբնական կիրառությունը

Կայարան


Ներկայիս կիրառությունը

Չի գործում


Պատկանելիությունը

Անհայտ


Կառուցվածքային իրավիճակը

Վնասված


Ներկա կացությունը

Լքված