Հուշայգի

Կառուցման թվականը

Անհայտ


Կառուցվածքային իրավիճակը

Անհայտ


Պատկանելիությունը

Անհայտ


Ներկայիս կիրառությունը

Անհայտ


Սկզբնական կիրառությունը

Այգի


Տասնամյակներ

Հարթակներ


Հատկանշական տարրերը

Շատրվան


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

Անհայտ


Քաղաք

Երևան


Ճարտարապետ

Անհայտ


Կառույցի տիպը

Այգի


Ներկա կացությունը

Անհայտ