Գնացքի կայարան, Դիլիջան

Կառույցի ընդհանուր տեսքը մուտքի կողմից

Տեսքը գծերի կողմից

Կառույցի տիպը

Կայարան


Կառուցման թվականը

Անորոշ կառուցման թվական


Երկիր

Տավուշ


Քաղաք

Դիլիջան


Շինարարական տեխնիկա/նյութ

երկաթ-բետոն


Քարե երեսապատում


Սկզբնական կիրառությունը

Կայարան


Ներկայիս կիրառությունը

Կայարան


Պատկանելիությունը

Պետական


Կառուցվածքային իրավիճակը

Վնասված


Ներկա կացությունը

Գործող