Դարչնագույն տուֆ

Դարչնագույն տուֆե շարվածք

Դարչնագույն տուֆի հանքերը գտնվում են հիմնականում Բյուրականում (?) և Երևանում: Այս հանքերի տուֆը գույնը հատկանշական է երանգային անցումով մուգ շագանակագույնից դեպի բաց դարչնագույնը,: Քարի այս հատկությունը կիրառվում էր դեկորատիվ նպատակով: Քարն օգտագործվում էր հիմնականում պատերի երեսապատման համար:Encyclopedia

՛Նաիրի՛ հանգստյան տուն, Ծաղկաձոր

Աշոտ Ալեքսանյան, Ռեվմիրա Սաթյան, 1971