Սուրեն Բուրխաջյան

1936-2008Encyclopedia

Փորձարարական բիոլոգիայի ինստիտուտ

Սուրեն Բուրխաջյան, 1980-ականներ