Գուրգեն Մնացականյան

1936-2004


Encyclopedia

Կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ռազմիկ Ալավերսյան, Գուրգեն Մնացականյան, 1962

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Գուրգեն Մնացականյան, 1972-1975