Ճարտարապետ Արամ Արամյանի հովոց-մենատունը Բյուրականում